بنداول

می جنبد و می جنبد و الهام می گیرد
از جام عشق از جام عشق صد کام می گیرد
پیغمبر کرب و بلا، در عرصه گاه ابتلاء
بر دامن مبعود حق آرام می گیرد

دنیا دنیا دنیا محو این
عشق بی مثل تو با خدا
تو فریاد راه حق شدی
عالم با فریادت هم صدان:

الا یا اهل العام
حسین کشتی نجاته
کسی تشنه نمی مونه
حسین چشمۀ حیاته

بنددوم

می جوشد و می جوشد و اسلام می ریزد
با خنده و با گریه اش پیفام می ریزد
با دست پر مهرش ببین، در آسمان و در زمین
چون پیر ره دم می زند، احکام می ریزد

شیدا شیدا شیدا اونیه
که مثل تو قلبش کربلاس
تو فریاد راه حق شدی
عالم با فریادت هم صداس

الا یا اهل العام
حسین کشتی نجاته
کسی تشنه نمی مونه
حسین چشمۀ حیاته

بندسوم

می لرزد و می لرزد و فرجام می خواهد
عیش مدام عیش مدام، از جام می خواهد
دریای خون گشته پسر، امن یجیب… ذکر پدر
آمادۀ حرکت شده، اعزام می خواهد

دریا دریا دریام می کنی
منی که به عشقت مبتلام
تو فریاد راه حق شدی
من هم با فریادت هم صدام

الا یا اهل العام
حسین کشتی نجاته
کسی تشنه نمی مونه
حسین چشمۀ حیاته