نگاهت مست و مدهوشِ ابالفضل

سرَت…آرامِ آغوشِ ابالفضل

شکوهِ کهکشانِ کربلا را

رصد میکردی از دوشِ ابالفضل