بنداول

هم سنگی رو از پیش پاهات بر نداشتم
هم واسه پاهات خار بودم
هم بر نداشتم باری از دوشت
هم روی دوشت بار بودم
خودم این ریشه رو همش زدم تیشه
آخه نوکر از این بدتر مگه میشه
میدونم خیلی سربارم
مگه جز تو کیو دارم
لک لبیک ثارالله

بنددوم

هم واسه من سنگ تموم هربار گذاشتی
هم زخممو آروم بستی
هم کوله بارم رو سبک کردی
هم چشم به راه من نشستی
تویی مرهم برای زخمای کاریم
آخه ارباب از این بهتر مگه داریم
به تو خیلی بدهکارم
مگه جز تو کیو دارم
لک لبیک ثارالله

بندسوم

هم گریه کردم واسه مظلومیت تو
هم واسه روزای غریبی ت
هم گریه کردم واسه اشکات
هم واسه ی خد التریبی ت
عمریه که دلم توروضه میسوزه
مگه عشقت کار دیروز و امروزه
بخدا که دوست دارم
مگه جز تو کیو دارم
لک لبیک ثارالله