بنداول

هییت امام حسین بهترین جا برامونه
هییت امام حسین پاتوق نوکریمونه
هییت امام حسین همه ی زندگیمونه

ماحالمون توی هییت خوبه
از کسی ام ‌پنهون‌ نیست
روضه دوای همه دردامونه
از کسی ام پنهون نیست
از کسی ام پنهون نیست
پا بده پا روضه ها خون میدم
واسه هم تو نوکری جون میدم

امام حسین یه نگامون کن
امام حسین یه دعامون کن
یه دعامون کن
فقط یه نگامون کن

بند دوم

روضه ی امام حسین درمونه‌دردامه
روضه ی امام حسین همه ی دنیامه
روضه ی امام حسین جاش روی چشمامه

بدون روضه ماها میپوسیم
از کسی ام پنهون نیست
ما دست سینه زنارو میبوسم
از کسی ام پنهون‌نیست
از کسی ام پنهون نیست
ما به این نوکریا دل بستیم
با یه ذره تربت عمری مستیم

امام حسین یه نگامون کن
امام حسین یه دعامون کن
یه دعامون کن
فقط یه نگامون کن