بنداول

وسطِ راه شد و از غم، دوست دارم دیگه بمیرم
دستم و حسن می گیره، جونِ تازه ای می گیرم
اومده نیمهء این راه، بخره جا مونده ها رو
با یه نگاهِ کریمش، ببره درد و بلا رو
بده به همه گداها، برات کرببلا رو
یا حسن، یا حسین، ضربانِ قلبم
یا حسن، یا حسین، معنیِ محرم

بنددوم

نمیدم به کُلِّ عالم، گوشهء بزم عزا رو
نداره هیچ جای دنیا، صفایِ کرببلا رو
این شبا راهِ دل من، مثِ بین الحرمینه
گاهی دل میره مدینه، گاهِیَم پیشِ حسینه
تا قیامت این دلِ من، زیرِ دِینِ حَسَنینه
یا حسن، یا حسین، نقشِ رویِ پرچم
یا حسن، یا حسین، معنیِ محرم

بندسوم

بخدا صلح حسن نیست، کمتر از قیام ارباب
یه نگاه به کربلا کن، کشته مرده هاشو دریاب
کربلا لبریز جامِ، یادگارانِ حسن بود
هرکی که یار حسین شد، جزوِ یاران حسن بود
کربلا روحِ حسن بود، کربلا جانِ حسن بود
یا حسن، یا حسین، ذکرَمه دمادم
یا حسن، یا حسین، معنی محرم