بنداول

پرچم دار نهضت کرببلاتم /علمدار لشکر تو خیمه هاتم
نبینم که صورتت رو غم گرفته/خودم فداتم

تو غریبی حیدرتم
واسه مرهم مادرتم
اگه هیچکس پیش تونیست
یه تنه یک لشکرتم

تموم زندگیم فدائیه سرت ای جانا
علی اکبرام فدای اصغرت ای جانا

بنددوم

می مونم پای غمت تابه قیامت/ تموم هستیم فدا راه امامت
به فکر پیشینیو محمل نباشی /سرت سلامت

سِپرت تو کرببلام
به فدای تو پسرام
تویِ این چند ساله فقط
واسه یک بار از تو میخوام

بذار منم بشم یه مادر شهید ای جانا
پیش تو هیچکسی نمیشه نا امید اب جانا

بندسوم

شبیه حیدر گُلام مرد نبردن/از داغ تو کوچه ها لبریز دردن
باذکر یا فاطمه میرن تومیدون/که برنگردن

یه تنه یک لشکریَن
پَهلونِ خیبریَن
دوتایشون مثل خودت
آره خیلی مادریَن

رفته به آسمون نوای فاطمه ای جانا
میون خیمه ها پیچیده زمزمه ای جانا