بنداول

پرچم دست ماس، دنیا بدونه
حسین پادِشاس، دنیا بدونه
راهِ نجاتِ خلق، راه حسینه
بهشت کربلاس، دنیا بدونه

ای دین و ایمانم حسین
جاری در شریانم حسین
ای بهتر از جانم حسین
حسین ۳

بنددوم

قبلهءِ دلهاس، رُقَیه سادات
رو دوشِ سقاس، رقیه سادات
شاگردِ زینب، تا روزِ محشر
پرچمش بالاس، رقیه سادات

ای روح و ریحانِ حسین
ای نورِ چشمانِ حسین
ای جانِ جانانِ حسین
حسین ۳

بندسوم 

گرچه شکستن، بال و پرش رو
گرچه سوزوندن، پلکِ ترش رو
با اینکه شلاق، امون نمی داد
ولی ندیدن، مویِ سرش رو

ای ماه پنهان در نقاب
ای تفسیرِ اُمُّ الکتاب
ای معنایِ درسِ حجاب