بنداول

چه خوبه تو حرم باشیم
شب جمعه شب ارباب
زیارت‌ نامه میخونیم
گریز روضمونه آب

پای این روضه‌ها باید جون داد و مرد
پای هر قطره خون باید خون داد و مرد

*سلام آقا دلم تنگه برای تو*

بنددوم 

کنار مضجع ارباب
یه خط روضه از کفن باشه
چه خوبه تو حرم باشیم
دم ما یا حسن باشه

شمع و گل،پروانه دور قبر آقا
کو گنبد کو مرقد یازهرا یازهرا یازهرا

*سلام آقا دلم تنگه برای تو*

بندسوم 

نفس‌های دل تنگم
غمی داره چه سنگینه
ظهور مهدی موعود
وصالش آخ چه شیرینه

انصافه آقامون که سرگردون باشه
ما تو هیات باشیم اون تو بیابون باشه

*سلام آقا دلم تنگه برای تو*