بنداول

کجا می خوای بری، همسفر من
بدون من نرو، برادر من
من و تنها نزار، میون دشمنا، یاور من
کجا می خوای بری، چرا، منو نمی بَری
حسین، این دمه آخری، چقد، شبیهِ مادری

بنددوم

یه عمره که دارم، برات می میرم
توو دامِ عشق تو، داداش اسیرم
نشو ای ماه من، رفیق نیمه راه، ای امیرم
قرارمون چی شد، که بی، قرار هم باشیم
مگه، قرار نبود داداش، یه عمر، کنار هم باشیم

بندسوم
بیا ببوسم ای، عزیز خواهر
زیرِ گلوتو من، به جای مادر
دل و جونم فدات، فدای گریه هات، ای برادر
آهسته تر برو، بزار، منم باهات بیام
دیگه، نمی کِشه پاهام، داداش، که پا به پات بیام