کربلا وادی عشق
ای ملک اجدادی عشق
دلهامون راهی میشه
سمت تو آبادی عشق

وقتی از غم ها سرشاریم
وقتی دلتنگ و غمباریم
با دو رکعت از شیدایی
از تربت آرامش داریم

باب اجابت
دل داره حاجت
یک شب زیارت