بنداول

کم می‌خونیم از تو اما
زندگی ما فداته
خورده قلبمون به نامت
عاشقیمون از چشاته

ای آقا ای سرور
نور چشم حیدر
مهرت تو دلهامون
دنیامونو کرده زیبا تر

با تو معنی کرم پیدا شد
با عشق تو زندگی معنا شد
هر کی نوکر تو شد آقا شد

یامعزالمومنین ادرکنا

بنددوم 

مبدأ جنون مایی
بانی طلوع عشقی
مارو بنده کرده اسمت
نقطه ی شروع عشقی

عشقت دل رو دل کرد
غم ها رو باطل کرد
جانم به قربانت
مستیمونو ذکرت‌ کامل کرد

دنیا بی تو واسمون زندونه
جون دادن برای تو آسونه
میمونیم به پای تو مردونه

یامعزالمومنین ادرکنا

بندسوم 

حتی لحظه وداعت
روضه خون کربلایی
تو غریبی خودت هم
فکر شاه سرجدایی

ای کوه پابرجا
سردار بی همتا
جای پات رو دیدیم
هرلحظه در ظهر عاشورا

تو نسلت حماسه جریان داره
فرزند تو قاسم کراره
عبدالله تم یه پا سرداره

یامعزالمومنین ادرکنا