بنداول

یا مجیب الدعوات
یاولی الحسنات
وقتی حالمو می‌دونی آخه چی بگم برات
نفسم گرفته چند وقته هوا لازم شدم
یه نگاه دیگه بندازکربلا لازم شدم

یا سمیع الدعا
برسون منوبازم کربلا

بنددوم

یا مفرج الهموم
یا منفس الغموم
تو که هیچ وقتی بدی هامو نیاوردی به روم
دلمو ببین که تنگه چشممو ببین تره
کربلا برای من از نون شب واجب تره

یا عظیم الرجا
برسون منو بازم کربلا

بندسوم 

یا اله العالمین
یا انیس الذاکرین
دل خونمو نگاه کن دست خالیمو ببین
تویی که هستی با مهربونیات جواب من
بنویس یه کربلای دیگه تو حساب من

یاسریع الرضا
برسون منوبازم کربلا