بند۱
یکسال
همه روزا رو شمردم
دقیقه ها رو شمردم
تا برسم یبار دیگه به روضه هات
یکسال
دوری و‌ دوستی عذابه
نکنه بازم یه خوابه
که دارم سینه میزنم با نوکرات

راستشو بخوای باید بگم دیگه
کم آوردم
صورتم با سیلی سرخه و دلم‌ میگه
کم آوردم
کم آوردم
کم آوردم

منو ببخش برای تموم کم آوردنام
منو ببخش برای گناها و روی سیام
منو ببخش (که بازم بتونم زیارت بیام)

بند۲
دل تنگ
خود منم تو فراغت
وقتی که میام سراغت
میباره چشم من شبیه عاشقا

دل تنگ
منمو اشک مدامم
منم و بغض سلامم
وقتی سلام میدم به سمت کربلا

رو سیاهم و خبر دارم ولی
دوست دارم
جان مادرم به حضرت علی ع
دوست دارم
دوست دارم
دوست دارم

یه بار دیگه میذاری که قلبم بشه مبتلات
یه بار دیگه میتونم بشم خادم زائرات
یه بار دیگه میذاری بشم راهی کربلات

بند۳
هرسال
دم محرمت آقا
مثه غروب میشه دنیا
میشه چشای آسمون شبیه خون

هر سال
مادری که قد کمونه
میاد و روضه می‌خونه
واسه ی پیرهنی رو طاق آسمون

مادرو صدا نزن که خواهرت پریشونه
دست و پا نزن تو خون که مادرت پریشونه
پریشونه
پریشونه

حسین من نمونی الهی زیر دست و پا
حسین من بمیرم سرت از تنت شد جدا
حسین من بریدن سرت رو چرا از قفا