نوشته‌ها

خنجر، خنجر، دوباره خنجر، خنجر

نگاهت مست و مدهوشِ ابالفضل

یک روضه کفایت کند اینجا تنها