نوشته‌ها

اگه توی غربت شکسته بالم

عمو زاده ببین دلم خونه نیا

یکسال همه روزا رو شمردم

غم دنیا رو سرم آواره