نوشته‌ها

وقتی که دیدی روسیاهم

خودم ایران و دلم

نقطه به نقطه های این زندگیِ ما