نوشته‌ها

آه میون این غربت و زاری

صدای پای حسینه می‌پیچه میون صحرا

رسیدم نگو دیر شده عزیزم

در کام جهان عشق خوشایند حسین است

تسبیح تربت که همرامه

جایی دلم غیر حرم آروم نمیشه

نمی‌دونن که خاک اینجا شفاست