نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-علی محمدی

شهیدِ شاهدِ معراج، قاسم
به راس تاج‌داران تاج، قاسم
به حج خون طواف دوست کردی
مبارک باد حج‌ات حاج قاسم

 

علی محمدی