نوشته‌ها

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-مهدی قربانی

وقتی که تنش غرقِ به خون رویِ زمین بود
انگار زمین حلقه شد او  مثلِ نگین بود
از صبح، فقط عکسِ رُخش در نظرم بود
دلگیرترین شنبهٔ تاریخ همین بود

…………………………………………

ای کاش که منشاءِ اثر باشم من
هر روز مُریدِ چشمِ تر باشم من
شاعر که شدم بهانه دستم ندهید
او گشت فدا که نوحه گرباشم من

 

مهدی قربانی