نوشته‌ها

تو که می‌خواستی برا حرم سپر باشی

از علقمه صدای غریبی