بنداول

آه/ میون این/ غربت و زاری
آه/ ما رو به کی/ می‌خوای بسپاری؟!
آه/ با چش گریون/ میگی از هجرون
میگی میخوای/ تنهام بذاری

بی تو/ یه روزمم شب نمیشه
زینب س/ که دیگه زینب س نمیشه
چشمام/ برات میباره همیشه

عزیز برادرم
ای سایه‌ی رو سرم
من بی سر و سامونتم
غریب مادرم

بنددوم

آه/میدونی که/ بهت وابستم
آه/چیکار کنم/ نری از دستم
آه/توی این صحرا/منِ دس تنها
غم تو و / قلب شکسته م

بی تو/غرور من میشه لگد
زینب/ شکسته میشه تا ابد
داداش/برا تو خیلی میشه بد

چه پنهون از خدا
میترسم از این بلا
کاشکی روی سینه ی تو
نمونه رد پا

بندسوم

آه/اگه تنِ/تو زبونم لال
آه/رها بشه/میون گودال
آه/لحظه ی آخر/ جلوی مادر
میشه رو خاک/ جسم تو پامال

داداش/برای هر چی حاضرم
حتی/اگه اسارتم برم
اما/بمونه سایه‌ات رو سرم

چکار کنم بگو
با بغض توی گلو
نگو جلوی چشام میشه
تن تو زیر و رو