بنداول

الهی قربون صورت ماهت
دلم رو می‌بره گوشه نگاهت
نباشی من می‌خوام دنیا نباشه
تموم هستی مو میدم تو راهت

چیه اسم این صحرا
چقدر آشوبم اینجا
ازرو حرفات می‌خونم
که آخر می‌شم تنها

فدای تو همه جونم
بدون تو نمی‌تونم
دلم شور میزنه آخه
چیه حکمت نمی‌دونم

امون ای دل…

بنددوم

بیا رحمی بکن به من برادر
تو رو قسم میدم به جان مادر
دلم آروم نداره ای حسینم
بیا برگردیم ای عزیزخواهر

چقدر اینجا غم داره
شده بند دل پاره
میدونم تقدیر اینه
بشه زینب آواره

بایک مشت بی حیا موندی
میون دشمنا موندی
میرم اما میبینم که
توی گودال تو جا موندی

امون ای دل…