بنداول

اگه توی غربت شکسته بالم

ولی جز اسمت نیست خواب و خیالم

واسه اینه که بعد عمری دارم

بلاگردونت میشم آقای عالم

اشکم بی امونه

قلبم نگرونه

کوفه پر سوز

سرمای خزونه

هیشکی پای حرفش

نمی مونه نمی مونه

بنددوم 

تو نماز عشق و شور شیدایی

واسه ی من وقتی تو مقتدایی

اگه پشتت رو مردم خالی کردند

یه جماعت میشم من واست تنهایی

تنهات نمیذارم

دلواپس و زارم

یک ثانیه از تو

دس بر نمیدارم

برگرد اگه میشه

بی قرارم بی قرارم

بندسوم 

شهری که توش گرد غربت پاشیده

نمیدونی واست چه خوابی دیده

چی سرتو میارن با نامردی شون

غم تنهاییت داره منو دق میده

سینم پر آهه

دستام بی پناهه

واسه عاشق تو

کوفه قتلگاهه

این شهر تا همیشه

روسیاهه روسیاهه