بنداول

اینکه اجازه دادی
قدم بذاریم/ توی روضه
یعنی که اشک چشم
ما نوکرا/ برات عزیزه

فراموشت/ بشه ما رو؟
نمیشه نمیشه نمیشه
دعات پشت/ سر ما هست
همیشه همیشه همیشه

با اسم تو/ تموم/ دنیا میشه غرق بارون
برا اینکه/ با اسمت/ چشمامون میباره ممنون

حسین جانم حسین جان/ ای حسین جانم حسین جان

بنددوم

هر وقت گرفت دلامون
خودمون و دیدیم تو هیئت
وقت مصیبتامون
گریه کردیم به پای روضه‌ات

برا پرواز گناهامون
وباله وباله وباله
ولی تنها بذاریمون
محاله محاله محاله

درمون بی کسی ها جز تو کسی رو نداریم
با عطر تربت تو تو سجده‌هامون میباریم

حسین جانم حسین جان/ ای حسین جانم حسین جان

بندسوم 

با یاد خستگی هات
مگه میشه زنده بمونیم
آخر یه روز میمیریم
وقتی که ناحیه میخونیم

لب خشکت رو کاش مادر
نبینه نبینه نبینه
غباری رو سر زخمیت
نشینه نشینه نشینه

میره سرت رو نیزه پیکرت رو خاک صحراس
هرچی بمونه از تو ، روی خاکا سهم نعلاس

حسین جانم حسین جان/ ای حسین جانم حسین جان