بنداول

بازم فصلِ ماتم شد، بازم موعدِ غم شد، قدِ فلک هم خم شد
توو مدینه غوغا شد، عاشورایِ زهرا شد، یه محشرِ کبری شد

فاطمیه شده، شروعِ روضه هایِ مادرونه
فاطمیه شده، داغی که بدتر از داغِ جوونه
فاطمیه شده، داغِیه که فقط خدا می دونه

ای وای ای وای، مادر مادر ۲

بنددوم

از غمت پریشونم، مثِ اَبرِ بارونم، روضه برات می خونم
توو کوچه تنها موندی، افتادی از پا موندی، توو اوجِ غمها موندی

مادرِ جَوونم، توو کوچه آخه چی اومد سرِ تو
مادرِ جَوونم، چِقد سیا شده پِلکِ ترِ تو
مادرِ جَوونم، همه میگن می میره مادرِ تو

ای وای ای وای، مادر مادر ۲

بندسوم 

توو کوچه مون سرتاسر، راهتو بستن مادر، خوردی به دیوار با سر
زد تو رو با نامردی، تو موندی با دلسردی، خونمون گُم کردی

مادر جوونم، رو خاک نَشین بیا بریم به خونه
مادر جوونم، به رویِ صورتِ تو ردِ خونه
مادر جوونم، ببین حسن روضه برات می خونه

ای وای ای وای، مادر مادر ۲