بنداول

بعد سه چار ماه تازه امشب
یه نفس راحت کشیدم
نذر و نیازام آخر جواب داد
خیمه ی ماتمت رو دیدم

الهی شکر دعای زهرا برام اثر کرد
خدا به آبروی مولا بهم نظر کرد

حالا، قدر نفس کشیدنه تو روضه رو میدونم
آقا ، محرم امسالمو به مادرت مدیونم

بنددوم

لباس سیاهه ماه عزا رو
با گریه مادرم بهم داد
بغضم شکست و روایتی از
شیخ الائمه یادم افتاد

رو ساق عرش از امشب یه پیرهنو میزارن
امون از اون دمی که روضه خونو میارن

ناله ش ، عرشو بهم میریزه و دلارو میسوزونه
ای وای، پیرهنی که دوختم برات پاره و غرق خونه

بندسوم 

از اون قدیما ما یاد گرفتیم
از شما کم نخوایم آقا جون
همه میدونن دست کریمت
هیچ موقع کم نزاشت برامون

جون رقیه بازم منت بزار سر ما
برای اربعینت دل نگرانیم آقا

آقا/با همه سختیا بازم راضی به این تقدیریم
اما/امسال اگه راه حرم بسته بشه میمیریم