بنداول

بنت الزهرا، صبرالکبری
پیغمبره کربلا تویی یا زینب
دختر ماه، عصمت الله
فریاد عدالتخواه تویی یا زینب س

ای عفیفه عالمه/ ای فصیحه فاهمه
ای تکرار فاطمه س/زینب س ۲
ای ستون خیمه ها/قهرمان کربلا
زینت آل عبا / زینب س ۲

نور تو نورالهدی زینب س
خواهر خون خدا زینب س

بنددوم

حیدر هیبت،کوه غیرت
روح تو روح عزت ،جانم زینب
با صلابت ، شور نهضت
بانوی قدر قدرت ، جانم زینب

هست ما از هست تو/کار عالم دست تو
عالمی پابست تو زینب زینب
زن تویی، مادر تویی،/از ملائک سر تویی
زینت حیدر تویی زینب زینب

مانده با تو کربلا زینب
خواهر خون خدا زینب

بندسوم 

صاحبْ اعجاز،قبله ی راز
مکتب تو آدم ساز زینب زینب
بنت الکرار،ذکر الاحرار
دل تو گنج الاسرار زینب زینب

ای حماسه آفرین /علت احیای دین
بنت ام المومنین زینب زینب

چادرت حبل المتین/بنده ات روح الامین
بانی هر اربعین زینب زینب

سفره دار کربلا زینب
خواهر خون خدا زینب