بنداول

به تو وابسته ام تو کل عالم
همه می دونن این وابستگیمو
غیر تو که تموم زندیگیمی
روی هیشکی نبستم زندگیمو

سایه ی مهربونت کل عمرم
از سرم هیچ‌زمانی کم نبوده
افتخارم فقط اینه که جز تو
سر من پیش هیشکی خم نبوده

به تو پشتم فقط گرمه
موقعی که گرفتارم
تو که باشی دلم قرصه
غمی ندارم

بنددوم

آبرو واسه هرکسی یه جوره
واسه من اشک روضه آبرو شد
هرکسی عشقو از یه جا شروع کرد
عشق من از یه یاحسین شروع شد

پدرم توی گوشم روز اول
بعد اذان فقط یه یاحسین گفت
پسرم میدونه باید تو قبرم
یا حسینو بعد از شهادتین گفت

زیر دین کسی نیستم
به تو تنها بدهکارم
تو رو تو زندگیم دارم
غمی ندارم

بندسوم

میذاری اربعین بازم بیامو
ببینم حس اختیارو جبرو
کنار موکب صد و سی و سه
رو دوش ماه ببینم مشک ابرو

بخونم روضه ی قیام آبو
برای اقتدا به دست دریا
بگیرم روضه مثل ارمنی ها
برای تشنگی مشک سقا

برای خیمه ی بی آب
دارم از غصه میبارم
اگه یک ذره آب باشه
غمی ندارم