به نام اسوه ایثار حضرت زینب
به نام جلوه الله شوکت زینب

قسم به هر چه خدا آفریده در عالم
که هست ملک خداوند دولت زینب

که گفته است که غیرت برای مردان است؟
زبانزد همگان است غیرت زینب

به این حسینیه ها و به روضه ها یک دم
نیامده احدی جز به دعوت زینب

به رسم هر که مقرب تر است در این بزم
تمام جام بلا بود قسمت زینب

غریب کرب و بلا شد برادرش اما
به وسعت دو جهان است غربت زینب

میان لشگر نامحرمان مسافر شد
کجا اراذل بدنام و ساحت زینب؟

علم به دوش ابالفضل بوده عاشورا
پس از غروب دهم گشته نوبت زینب