بنداول

به نسیم نفست مدیونم
به عطا و کرمت محتاجم
مثه ماهی که فقط تو اب زندس
به هوای حرمت محتاجم

تو این کویر تشنگی
تو چشمه ی حیاتمی
اسیر دریای غمم
سفینة النجاتمى

تو شیرینی دنیامی حسین
تو اوج غربت باهامی حسین
خوشم از اینکه آقامی حسین

بنددوم 

هرکی حالش یه جایی خوب می‌شه
من فقط با روضه هات مانوسم
به هوای خاک پات تو خواب هر شب
خاک فرش حرمو می‌بوسم

میون طوفان بلا
همیشه سر پناهمی
از همه که رونده می‌شم
بازم تو تکیه گاهمی

توی روضه وقتی گریونتم
تو جنت انگاری مهمونتم
تموم این حسو مدیونتم

بندسوم 

تو رو دارم تو دل مجنونم
واسه این عشق از خدا ممنونم
اگه دست تو روی سرم باشه
تا دم مرگ عاشقت می‌مونم

یقین دارم که می‌رسه
دعای خیر مادرت
به عاقبت بخیری
هرکسی می‌شه نوکرت

امیدم به این چشمای تره
نجات من فردای محشره
خود زهرا اشکامو می‌خره