بنداول

توو این روزایِ تلخِ      مدینه ی سوت و کور

میشم سر و سامونت

حتی با زخم پهلوم    حتی با درد بازوم

میشم بلا گردونت

تویی/سلام زهرا/توو اشهد نمازم

تویی/قنوت زهرا/توو هر راز و نیازم

بازم/پهلوون من/زندگیمونو میسازم

جواب سلامتو نمیدن     کسی نمیاد دنبالت

هنوز فاطمت نمرده    خودم میام استقبالت

بنددوم

اگه میون این شهر    نمیشه پیدا غیرت

خودم یه لشگر میشم

خودم به پات میمونم    خودم برات میمیرم

خودم یه حیدر میشم

منم/قیام حیدر/توو اوج اقتدارش

منم/قعود حیدر/به تیغ ذوالفقارش

وقار/از دلم پیداس/از شکوه اعتبارش

خودم با اشکای شبونم     مدافع اشکات میشم

هنوز فاطمت نمرده     خودم فدا دردات میشم

بندسوم

درسته که توو بستر    شدم زمینگیر اما

به فکر فردامونم

سفارشام به زینب    مگه تمومی داره

دلیلشم میدونم

رسید/حرفای زهرات/به آخرین وصیت

سه تا/کفن دادم/به زینبم امانت

ولی/حسینم موند/میون موج غربت

حسین من کفن نداره     دارم میسازم و میسوزم

هنوز فاطمت نمرده    پیرهنشو خودم میدوزم