بنداول

تو بهانه‌ی خلقتی تو عزیز خدایی
راوی حدیث کسا تو فروغ کسایی
تو اساس و
انعکاس و
محور ولایی

شأن نزول تو شده ،انا اعطینا
قدر تو نازل شده با، انا انزلنا
سوره‌ی انسان خدا، صدیقه‌ی زهرا

یا زهرا مبدأ عرفانی
یا زهرا باطن قرآنی

یا زهرا، یا زهرا

بنددوم

تو دلیل رفع بلا سبب برکاتی
تو نمونه‌ی کاملِ همه‌ی حسناتی
بی بدیل و
سلسبیل و
چشمه‌ی حیاتی

روز قیامت تو بیا ، مارا پیدا کن
برگ نجات همه‌ی ، ما را امضا کن
تو رحمت واسعه را ، دوباره معنا کن

یا زهرا مبدأ احسانی
یا زهرا مظهر ایمانی

یا زهرا، یازهرا

بندسوم

آن چهل شب دعوتت شده الگوی آیین
خانه به خانه در زدی که ثمر بدهد دین
رهنمایی
مشق مایی
در جهاد تبیین

مثل تو باید همگی، پشت ولی باشیم
در همه حال و همه جا ، پای علی باشیم
کاش شهید ابدی ، و ازلی باشیم

یا زهرا حامی مولایی
یا زهرا صاحب فتوایی

یا زهرا ، یازهرا