بنداول

تو که نیاز داری الان، سپر
عون و محمده منو، بخر

قسم میدم
تو رو به فاطمه داداش
هوای مارو داشته باش
بزا برن یواش یواش

جلوشونو دیگه نگیر، داداش حسین
دوتا شجاع، دوتا دلیر، داداش حسین
داداش حسین داداش حسین داداش-حسین

بنددوم

رویامه مادر شهید، بشم
تا پیش زهرا رو سفید، بشم

سهم تو از
این خواهری چی میشه پس
جونم تا آخرین نفس
برا عزیز فاطمه اس

گلای من رو بپذیر، داداش حسین
دوتا شجاع، دوتا دلیر، داداش حسین
داداش حسین داداش حسین داداش-حسین