بنداول

جایی دلم غیر حرم آروم نمیشه
تو صاحب قلب منی واسه همیشه
جلوت اگه زانو زده عیسی میدونه
عشق توعه که ضامن پیغمبریشه

معلومه که
راه قبوله/توبه ی آدم/گریه برا غمته
معلومه که
گونه ی خیس /عالم و آدم /برای ماتمته

عشقت تنها دلیله
آرامش خلیله
حتی سرّه عبوره
موسی از رود نیله

بنددوم 

عمریه که قبله ی من باب السلامه
مریضم و روضه ی تو دارالشفامه
حتی اگه پیراهن شاهی بپوشم
میدونی که نوکری تو از خُدامه

شکر خدا
از همون اول/اسمه قشنگت/تکیه کلامه منه
شکر خدا
دل دیونم /واسه ی نگاهت/ همیشه پر میزنه

انتَ حبیبُ قلبی
انتَ طبیبُ قلبی
اسم تو شده ذکره
امّن یجیبُ قلبی

بندسوم 

دعای تو پشت و پناه نوکراته
این گریه ها برای ما راه نجاته
حریم تو شد حرم امنه الهی
دست خدا همراهشه هرکی باهاته

آقای من
ای کس و کارم/تورو که دارم/ خیال من راحته
آقای من
دیگه ندارم /دلهره وقتی/روی سرم سایه ته

عشق تو آبرومه
گریه آب وضومه
بی تو اگه بمونم
کارم دیگه تمومه