سردار شهید حاج قاسم سلیمانی-حسین رضائیان

در این مسیرِ پر خطر بسیارها رفتند
بر دارِ عشقِ مرتضی تمارها رفتند

مردم به خواب ناز بودند و سحرگاهان
حلاج‌ها با رقصِ خون بر دارها رفتند

ما غرق در آسودگی ماندیم و آنگونه
غرقابِ خون از بین ما سردارها رفتند

با عشق آری اختیار آمد به میدان‌ها
وز بومِ دنیا یکسره اجبارها رفتند

ما را غم عشق است باکی نیست از رفتن
مولا سلامت باد اگر عمارها رفتند

یا رب چه تقدیری‌ست ایران را در این ایام
سبحه به دستان مانده و کرارها رفتند

حسرت بَرَم بر حال عیارانِ میدان که
آخر سر از دنیای سازش کارها رفتند…

 

حسین رضائیان