بنداول

حالا که ایمان تو دستای ما
مثل آتیشیه که روشنه
واسه نجات از این روزا فقط
امید ما یا زهرا گفتنه

این روضه های ساده نور زمینه
گریه تو روضه بی شک اوج یقینه
نخ های چادر زهرا.س برامون
حبل المتینه

یا مقلب القلوب
لا تزغ قلوبنا
بعد اذ هدیتنا

بنددوم

غیر روضه کی می‌تونه ما رو
از دام این دنیا رها کنه
جز راه زهرا چه راهی ما رو
از فتنه میتونه جدا کنه

حالا که این عالم پر از اضطراره
دنیا به امید فرج برقراره
درک فاطمیه پایان خوبِ
این انتظاره

یا مقلب القلوب
لا تزغ قلوبنا
بعد اذ هدیتنا