بنداول

خدا خودت یه راهی رو، بذار جلو پام
باید برم دفاع کنم از اسم بابام
گِلِه دارم از تقدیرم، توو حرم دارم می میرم
شبیه اون شیرم که، توو غُل و زنجیرم
خدا می خوام یجور بشم فدا
زنده شه خاطراتِ کوچه ها
آخه منم یتیمِ مجتبی(ع)
عمو حسین(ع)، عمو حسین(ع) عمو ۳

بنددوم 

عمو میشه رخصت بدی، برم توو میدون
مگه قرار نبود توو راهِ تو بدم جون
علیِ اکبرم رفته، انگار برادرم رفته
تنهایِ تنها موندم، هم سنگرم رفته
عمو بذار برم جونِ بابا
زندونی ام الان توو خیمه ها
نذار که دق کنم، تو رو خدا
عمو حسین(ع)، عمو حسین(ع) عمو ۳

بندسوم 

از زیر دست و پا صدات، زدم عمو جون
خودت رو هر جوری شده، پیشم برسون
ببین سراپا آتیشم، دارم زیر پا له میشم
میگم با دهنِ پر خون، عمو بیا پیشم
عمو شدم فدایی سرت
ببین شدم شبیهِ مادرت
رسیده پیشِ من برادرت
عمو حسین(ع)، عمو حسین(ع) عمو ۳