دارم به این فک میکنم
دردا کجا دوا میشد
اگه محرمت نبود
زندگی بی معنا میشد

الان گدای کی بودم
اگه تو آقام نبودی
سرم چی میومد اگه
مرهم دردام نبودی

کی گفته که قسمت ما
از نوکری تو غمه
تموم عالم بدونن
دلخوشیمون محرمه

حسین دلیل زندگی مونه
حسین رفیق بچگی مونه

آقا بهت قول میدم
فقط به تو رو بزنم
خاک پای نوکراتو
با مژه جارو بزنم

خیالشم درده برام
که نوکرت نباشم
جون رقیه تا ابد
نزار ازت جدا شم

دنیای ما دیوونه ها
جهنمه بدون تو
معنی عشق و عاشقی
زنده شده به خون تو

حسین دلیل زندگی مونه
حسین رفیق بچگی مونه