بنداول

دخیل گهوارَتَم، یا علی اصغرِ حسین، یا علی اصغر حسین
به خدا آوارَتَم، یا علی اصغر حسین، یا علی اصغر حسین
سفرهٔ روضهٔ تو، درمونِ کُلِ درداس
کَرمِ تو یقینا، به بزرگی دریاس
تویِ دستِ کوچیکت، حاجتِ کُلِ دنیاس
پَرِ قنداقه یِ تو، شفیعِ سینه زنهاس
لالالالا، علی علی علی ۳

بنددوم

امیرِ شیرخواره ها، یا علی اصغر حسین، یا علی اصغر حسین
ناله یِ گهواره ها، یا علی اصغر حسین، یا علی اصغر حسین
همه عالم می دونن، که چِقد بی نظیری
پسرِ شاهِ عالم، مثِ حیدر امیری
به تو میاد امیری، به ما میاد فقیری
توو گرفتاریامون، دستامون و می‌گیری
لالالالا علی علی علی ۳

بندسوم

روضه و داغِ اَعظم، یا علی اصغر حسین، یا علی اصغر حسین
صدایِ قلبِ حرم، یا علی اصغر حسین، یا علی اصغر حسین
تا که آروم گرفتی، تویِ آغوشِ بابا
وقتی رفتی رو نیزه، ناله زد عرش اعلا
مادرت ضجه می زد، توویِ گرمای صحرا
برا گهواره خالی، هِی می خوند لالالالا
لالالالا علی علی علی ۳