بنداول

دلتنگم برا تو / همیشه / سینه می زنم برا غمت
کاری کن بمونم / آقاجون / تا دم آخر سینه زنت

تو عشق زندگیمی / زندگی من فدای تو
دلیل بندگیمی/ عشق منه کربلای تو

همه هستیِ / منه کربلات ، حسین جان
دل من خوشه / توی روضه هات ، حسین جان
یا حسین مدد ، یاحسین مدد ، حسین جان (2)

بنددوم

این سینه زنی ها / براتِ / کربلا رو میده به همه
اربعین پیاده / تو راهم / بامدد بی بی فاطمه

قیامت میشه معلوم / عزت سینه زنای تو
تا خون توی رگامه / سینه میزنم برای تو

عاقبت بخیر / میشه نوکرت ، حسین جان
سر نوکرت / فدای سرت ، حسین جان
یا حسین مدد ، یاحسین مدد ، حسین جان (2)