بنداول

دلتنگ دلتنگم ، آشوب آشوبم
من بی تو پریشوونم ، فقط با تو خوبم

آرزومه تو روضه هات
قطره قطره بارون بشم
روی صحن خشک لبات
جرعه جرعه مهمون بشم

تو سینم
طپش دل پریشونم
با دم نوحه ت آقا جونم
داره می‌کوبه
تاوقتی
گریه کن غمتم آقا
انگار تو حرمتم آقا
حال من خوبه

بنددوم 

می‌دونم می‌دونی بی تو سرگردونم
محتاج غیر از تو کمک کن نمونم
آسمون روی سرم
سایه سار لطف توئه
آبروم یه عمرِ که از
اعتبار لطف توئه
تاریکه
هر جایی که بمونم بی تو
می‌دونی نمی‌تونم بی تو
مهربون آقام
آقا جون
نگاه تو همه دنیا مه
عشق تو امید فردامه
ای همه رویام

بندسوم 

تو دنیای خاکی تو عطر بارونی
هر عشقی گم میشه ولی تو می‌مونی
اسم تو بهار منه
ای بهانه بندگیم
دستمو بگیر تا منم
وقف تو بشه زندگیم
اسم تو
خدا می‌دونه چه شیرینه
همه ی خوشیم آقا اینه
با تو مانوسم
تو هیات
انگاری تو حرمم با تو
شال عزای نوکرهاتو
وقتی می‌بوسم