بنداول

دلمون قرصه امشب
آخه درمون هرچی درده عشقت
توی تاریکی حتی
تکلیفمونو روشن کرده عشقت

صدبارم اگه بمیریم برات
هر دفعه دوباره میشیم فدات
تا هستیم یوخت نلرزه دلت
سر میدیم به پات

ای عشق بی همتا حسین
ای دنیا ای عقبی حسین
سیدنا یا مولا حسین
حسین

بنددوم

دیگه آروم نداریم
نمیاد خواب به این چشماکه امشب
دور خیمه میگردیم
مبادا که پریشون باشه زینب

ای کاش تر نشه چش خواهرت
جون میدیم با گریه ی دخترت
میمیریم اگه بریزه زمین
خون اصغرت

ای روح هل اتی حسین
ای مصباح الهدی حسین
سیدنا یامولاحسین
حسین

بندسوم

تا نفس میکشیم و
با رگ و خونمون عشقت عجینه
نمیذاریم غباری
به روی خیمه های تو بشینه

وقتی رو زمین می افته تنت
ای کاش بی حیا نشه دشمنت
کاش غارت نشه به دست کسی
کهنه پیرهنت
ای مسلوب الرداء حسین
مذبوح ُبالقفا حسین
سیدنا یا مولا حسین
حسین