بنداول

دو تا نخل تناور
دو تا سرو صنوبر
دو تا پرنده در عرش
هر دو از نسل جعفر

دلداده ی محبت حیدر کرار
یاد آور رشادت جعفر طیار
دنباله‌ی ارادت حضرت اسما
جمعش یعنی هیبت همین دو سردار

هر دو در فضل لبالب
هر دو دلخواه و مودب
تربیت یافته‌ی خانه ی زینب

ماشاالله دو قرص ماه زینب
ماشاالله به این سپاه زینب

بنددوم 

دو شمشیر عدالت
دو الگوی شجاعت
دو سینه سرخ عاشق
دو اسطوره ی غیرت

دو رود آب جاری از چشمه‌ی کوثر
هم‌بازی قدیمی علی اکبر
اینجوریه نتیجه ی معرفت و عشق
وقتی باشه حضرت عقیله مادر

هر دو آماده‌ ی پیکار
هردو شاگرد علمدار
اهل عشیره ی سید الاحرار

ماشاالله دو ذوالفقار زینب
ماشاالله به اقتدار زینب

بندسوم 

دو تا کوه اراده
دو تا آقا زاده
دو مشتاق شهادت
بین خون افتاده

سر داده ی ارادت حسین زهرا
غلتیده ی میان خون و خاک صحرا
پیکر‌های مانده در میان میدان
بی سرهای بی کفن شبیه سقا

کشته ‌های راه مولا
شافعان روز عقبی
شهدای خانه ‌ی زینب کبری

ماشاالله به کربلای زینب
ماشاالله به بچه های زینب