لطفاً آثار مربوط به رقابت داستانک را در فرم زیر بارگذاری کنید:

امکان ارسال تا پنج اثر را دارید


 

علاقمندان مجاز به ارسال حداکثر پنج اثر میباشند. قالب آثار آزاد است


 

این قسمت به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم.

تصویر کپچا