بنداول

روضه حماسه ساز است/این اشک آتشین است
هیهات منه الذله/با خون ما عجین است

در پیش پای باطل/حق سر نمیگذارد
شیعه شود شکسته/حیدر نمیگذارد

پای مکتب روضه/معنا شده آزادی
المنة لله بر /این سنت اجدادی
درس کربلا بوده/درس شرف و غیرت
روح علوی دور است/از حقارت و ذلت

یا اباعبدالله یا حسین ثارالله ۸

بنددوم

در مکتب ولایت/اینگونه قد کشیدیم
ما جرعه ای از عشق/آل علی چشیدیم

شیعه که مقتدایی/غیراز علی ندارد
در پای این عقیده/جان قابلی ندارد

با اهل ستم دشمن/با یاور حق یاریم
این درس و منش را ما/از خون خدا داریم
ما پیرو عباسیم/ما رهرو زهراییم
جان برکف و آماده/قربانی مولایی

یا اباعبدالله یا حسین ثارالله ۸

بندسوم

هر آنچه شیعه دارد/ از برکت حسین است
این عزت و ابهت/از عزت حسین است

شکر خدا محب/اولاد مرتضاییم
ما پیرو مرام/اصحاب کربلاییم

میرسد به این زودی/آن امام بی همتا
میرسد حکومت بر/دست منجی دنیا

افتخارمان باشد/نام نامی اش بردن
در دولت او خدمت/یا برای او مردن

العجل یا مولا العجل یا مولا ۸