بنداول

سیاه‌پوشه خونه ها با بیرق یا عباس ع
پرچمی که تا ابد توی عالم پا برجاس
روزی چشای ما بسته به لطف زهراس

میون این درد و غم
روضه ها پناهه
دلخوشیمون تو دنیا
این بیرق سیاهه

جوونیمون نذر
محرمت آقا
ایشالا می‌میریم
برا غمت آقا

بنددوم

همه آرزوی سینه زن فقط اربابه
شبا رو فقط به عشق دیدنش می‌خوابه
تا که خون تو رگاشه برا غمش بی‌تابه

رفیق تنهاییا
روضه‌ی حسینه
چاره‌ی کل دردا
با روضه‌ی حسینه

دلی که می‌گیره
دل‌خوش به دیداره
رفیقش و ارباب
تنها نمیذاره