بنداول:

شمع شبستان علی، ماهِ تابانِ علی
روح و ریحانِ علی، مهربانِ علی

نرو نرو گُلِ بهارم، نرو نرو که بی قرارم
می میرم از نبودنت، بمون عزیزم
فدایِ خونِ پیرهنت، بمون عزیزم بمون عزیزم

بنددوم: 
یارِ جوانِ علی، راحتِ جانِ علی
با غمِ تو چه کنم، قد کمانِ علی

پاشو ببین می باره اشکام، پاشو ببین می لرزه پاهام
یه یاعلی بگو بازم، پاشو امیدم
منم مثِ تو فاطمه، دیگه خمیدم دیگه خمیدم

بندسوم:
بانویِ خونه یِ من، قُوَّتِ قلبِ حسن
دل نگرونِ حسین، تشنه یِ بی کفن

ببین حسین داره می میره، پاشو نزار گِریَش بگیره
تو باید آرومش کنی، می دونی تشنه است
یه روزیم میاد گُلم، به زیر دشنه است به زیرِ دشنه است