شیعتی مَهْما شَرِبْتُم ماءِ عَذْبٍ فاذکرونی
اَوْ سَمِعْتُم بِغَـــــریبٍ اَوْ شَهیدٍ فَانْدُبُونی
یاحسین یاحسین

حیات ما ممات ما همین حسین حسینه
و کشتی نجات ما همین حسین حسینه
حسین جان حسین جان حسین جان

حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را
به خون نشانده دل دودمان آدم را
محبت تو بود کشتی نجات دلم
رها نمیکنم این ریسمان محکم را

لبیک یااباعبدالله
لبیک یا حسین ثارالله