بنداول

عالم به علی نازد و مولا به اباالفضل
عباس بنازد به وفایِ علی اکبر
مولا علی اکبر، آقا علی اکبر
از غُصه یِ تو چشمایِ بابا پُرِ خونه
داغی که شکسته کمرم داغ جوونه
بعد از تو دیگه بابا چه جور زنده بمونه
علی علی پسرم
علی علی جیگرم
ستاره یِ سحرم

بنددوم

دل برده حسین از همه یِ عالم و آدم
دل برده ز ارباب، صدایِ علی اکبر
مولا علی اکبر، آقا علی اکبر
خاموشی و میمیرم از این غُصه من آخر
توو معرکه آواره شدم در پِیت اکبر
در هر طرفی خونِ تو پاشیده سراسر
علی علی پسرم
علی علی جیگرم
ستاره یِ سحرم

بندسوم

بی تابیِ ارباب دلیلش شده زینب
زینب شده بی تاب، برایِ علی اکبر
مولا علی اکبر، آقا علی اکبر
بالای سرت اومده عمه به کنارم
بیچاره شدم از غمِ تو رفته قرارم
من طاقتِ این هلهله و خنده ندارم
علی علی پسرم
علی علی جیگرم
ستاره یِ سحرم