بنداول

عشقِ به مادر و از وِلادتم آموختم
تویِ فاطمیه ها به پای عشقش سوختم

آخه این باورمه، فاطمه مادرمه، وقتی می شنوم چی شد، آتیش می گیرم
برا درد پهلوهاش، برا درد بازوهاش، برا اون همه بلا، می خوام بمیرم

دارم این زمزمه، یا اُمّی فاطمه، یا اُمّی فاطمه
یا زهرا

بنددوم
مادرم عشق تو رو، از کوچیکی، یادم داد
مثِ اون دعایی که خدا یادِ آدم داد

عشقِ فاطرُ السما، مادری به ماسِوا، همه خلقت زمین، برا شما بود
ولی اون بی صِفَتا، زدنت توو کوچه ها، تنِ ناموس خدا، به زیرِ پا بود

مظلومِ عالَمه، یا اُمّی فاطمه، یا اُمّی فاطمه، یا زهرا

بندسوم
می دونم که دوست داری فقط بخونم حسین
شبایِ جمعه دعام کن توو بین الحرمین

همه زندگیم فداش، به فدایِ بچه هاش، بیا وُ من و بِخَر، به جونِ ارباب
تو رو جونِ اکبرش، تو رو جونِ اصغرش، این گدایِ بی کَس و، بیا و دریاب

این ذکرِ قلبَمه، یا اُمی فاطمه، یا اُمّی فاطمه، یا زهرا